Đăng Ký Trực Tuyến | Hotline Tư Vấn: 0931.808.276

lap-mang-fpt-gia-re-internet-fpt.com.vn

Mẫu Đăng Ký Lắp FPT Trực Tuyến

MẪU ĐĂNG KÝ LẮP FPT TRỰC TUYẾN


Gói Cước:
A. Internet:
- Supper22 NET - 22Mb
- Supper35 NET - 35Mb
- Supper50 NET - 50Mb
- Supper65 NET - 65Mb
B. Internet Truyền Hình:
- Supper22 NET + TV - 22Mb
- Supper35 NET + TV - 35Mb
- Supper50 NET + TV - 50Mb
- Supper65 NET + TV - 65Mb
C. Internet Doanh Nghiệp:
- Fiber Business - 60Mb: 800.000 VNĐ/T
- Fiber Plus - 80Mb: 2.000.000 VNĐ/T
- Fiber Silver- 100Mb: 2.500.000 VNĐ/T
- Fiber Diamond- 150Mb: 8.000.000 VNĐ/T
D. Internet Quán Game:
- Fiber Public - 80Mb: 1.650.000 VNĐ/THotline Đăng Ký: 0931 808 276
Nhấn gọi ngay: 0931 808 276